Google

[CSacek]
 
 
Home
Další vývoj
Co je CSáček
Download
FAQ
Instalace
Dokumentace
Kredit
Kontakty
Podpora
Historie
Licence

Další info o češtině
 
 
[Hosted by 4Web]
 
 
Valid HTML 4.01!
[CSacek 2.1]

Autor: Jaromír Doleček, dolecek@sky.cz  

CSáček 2.1.9 je hotov

Jedná se o opravnou verzi řady 2.1. Neobsahuje žádné nové vlastnosti, pouze opravuje nalezené chyby. Tato verze opravuje dvě drobné chyby v parseru a závažný problém s podporou mod_ssl. CSáček by nyní měl bez problémů fungovat společně s mod_ssl i v případě, že se nepoužívá autentifikace uživatelů.
Důležité: přečtěte si sekci o konfiguraci mod_ssl.

Podrobněji viz Historie.  

Důležité: plán pro další verze

Připravuje se další major verze - 3.0. Vývoj na větvi 2.1.X se nyní bude sestávat pouze z oprav chyb.

Základní změna bude výrazná optimalizace parseru a zpracování. Předběžné výsledky optimalizace je zrychlení zpracování dokumentu asi o 50-60% a zredukování požadavků na paměť.

Následující vlastnosti budou zcela zrušeny:

 • CSáček příkazy CHARSET, DOMAIN, PART, BAR, BARDEF, csacekServer, csacekServers
 • přepisování řetezců __CHARSET__, __LAMPACHARSET__, __PART__ názvy kódování
 • podpora pro formu MYCHARSET ve tvaru 'MYCHARSET=NAME'
 • podpora pro uvádění CSáček příkazů mezi <-- a --> a mezi <? a ?>

Následující věci budou změněny:

 • příkaz MYCHARSET bude přejmenován na CODESET
 • název projektu bude změněn na 'CSáček', označení C-SaCzech nebude nadále používáno
 • CSáček příkazy budou uvedeny mezi <?csacek a ?>

Verze 3.0 by mohla být hotova na jaře 2002.

Další verze, 3.1 bude obsahovat podporu Apache 2.0 v modulu. Tato verze by mohla být na podzim 2002 nebo ke konci roku.

 

Co je to CSáček ?

CSáček je prostředek pro zajištění správného kódování diakritiky na webových stránkách, podle požadavků jednotlivých přistupujících klientů. CSáček stránky dynamicky překóduje tak, aby klient dostal stránku v takovém kódování, které je schopen zobrazit.
CSáček může být nainstalován jako Apache modul, ISAPI modul nebo CGI program.

V současnosti je CSáček #1 překódovávač v českých zemích. Podle zveřejněných výsledků na Security Space byl v únoru 2002 nasazen na cca 5300 virtuálních webových serverech (viz také historie nasazení CSáčku). Počet uživatelů nejbližšího "konkurenta" CSáčku je asi poloviční.

CSáček vznikl původně přepsáním a portací perlovského programu SaCzech 2.0 do jazyka C. Hlavní důvod vytvoření samostaného projektu byla nedostačující rychlost SaCzech a nesnadnost až nemožnost SaCzech integrovat do Apache jako modul. CSáček a SaCzech jsou ale dva zcela samostatně vyvíjené programy, ač některé drobnosti jsou stále podobné.
Podrobnosti vývoje viz seznam změn v sekci Historie.  

Kredit

 • Pavlovi Satrapovi, jehož SaCzech byl předlohou při vytváření CSáčku
 • Michalovi Krause, který mi v minulosti pomohl najít a odladit hodně problémů; kromě toho mi pomohol s registrací domény csacek.cz a poskytl web-hosting na serveru http://www.4web.cz, včetne zajištění záznamu v DNS. DÍKY !
 • Radkovi Vybíralovi za podnětné připomínky a propagaci CSáčka v české linuxové komunitě
 • Jaromíru Ocelkovi, který mi velmi pomohl při vývoji a ladění ISAPI CSáčku nalézáním záludných chyb a nápady, jak ISAPI CSáček vylepšit; díky i ostatním členům Multimediální skupiny na ÚVT MU za všemožnou podporu
 • Hynkovi Medovi, který mi byl velmi nápomocný radou a nápady, zejména na počátku vývoje
 • Zdeňkovi Pokornému za napsal prvotní port CSáčku 1.23 na MS Windows NT; byť jeho NT CSáček fungoval jen pro metodu file, jeho kód mi však byl vítaným pomocníkem při portování CSáčka na NT
 • NetBSD za kvalitní a stabilní operační systém, na kterém je radost cokoli vyvíjet; také právě kód z distribuce NetBSD byl použit pro podporu komprese typu compress
 • pánům Jean-loup Gailly a Mark Adler za jejich skvělou knihovnu zlib, díky níž CSáček podporuje kompresi typu deflate a gzip
 • vývojářům Apache za skvělý webový server; kód z Apache je také použit CSáčkem pro správu jeho prostředků v CGI a ISAPI verzi
 • všem ostatním uživatelům CSáčku za přízeň a za pozitivní spolupráci při řešení problémů s CSáčkem
 

Download

Aktuální verze CSáčku je k dispozici ve zdrojových kódech ke stažení na http://www.csacek.cz/distrib/.

Pro MS win32 x86 (Windows NT/2000) je k dispozici distribuce CGI a ISAPI CSáčku v binární podobě. ISAPI CSáček je veřejně dostupný pouze v časově omezené variantě, jinak se jedná o komerční produkt.
CGI: http://www.csacek.cz/distrib/bin/cgi/
ISAPI: http://www.csacek.cz/distrib/bin/isapi/

Radek Vybíral vytváří RPM balíky pro Apache CSáček, jsou dostupné na ftp://darksys.vsb.cz/pub/linux/mod_csacek/, respektive http://darksys.vsb.cz/ftp/pub/linux/mod_csacek/.

Petr Čech vytváří Debian balíky CSáčku, balík Apache CSáčku 2.1.4 je k dispozici na českém Debianu.  

Kontakt

V případě jakéhokoli problému nebo nejasnosti s CSáčkem jsem k zastižení na uvedené e-mailové adrese. Případné dotazy se snažím zpracovávat co nejrychleji, většinou do týdne leda že bych byl momentálně pracovně mimo domov. Předtím než pošlete dotaz, prosím prostujte si dokumentaci a FAQ, zda už Váš dotaz nezodpovídá. Také prosím vždy napište jakou verzi CSáčku používáte, název a verzi operačního systému a architekturu stroje (procesor).
E-Mail: dolecek@sky.cz
S-Mail:
  Jaromír Doleček
  Čejkovická 9
  Brno 62900
WWW: http://www.ics.muni.cz/~dolecek/
 

Jiné zajímavé stránky týkající se češtiny na Síti

 • Čeština - vše co jste chtěli o češtině vědět, ale báli jste se zeptat; suverénně nejlepší stránka u nás zabývající se problematikou češtiny na Síti

 • WWWdia - ftp - program pro změnu kódování stránek při přenosu uživateli
 • SaCzech - program pro změnu kódování stránek při přenosu uživateli
 • OBO - program pro udržování dvou a více jazyčného dokumentu v jednom souboru
 • kod - ftp - program pro změnu kódování stránek při přenosu uživateli
Články:

This page is part of documentation of C-SaCzech. It has been created and is maintained by Jaromír Doleček, dolecek@sky.cz
$Id: index.html,v 1.50 2002/03/10 20:08:26 dolecek Exp $